Gebruik een bestaand e-mailadres als afzender (en geen NoReply)

Geschatte leestijd: 2 minuten (Geen tijd? Stuur dit artikel per e-mail)
19 december 2013

Sinds de wijziging van de Code E-mail door de DDMA twee jaar geleden is het verplicht een bestaand afzender e-mailadres te gebruiken. Naast de verplichting in de Code E-mail is er nog een goede reden om voor de verzending van e-mail een werkelijk bestaand e-mailadres als afzender te kiezen: de e-mail kan namelijk geweigerd worden door de ontvangende ISP.

Er zijn echt ISP’s die controleren of het afzender e-mailadres bestaat en mail weigeren die een niet-bestaand e-mailadres Noreplyals afzender hebben.

[Grote Nederlandse provider] controleert het afzender adres van alle mail welke binnenkomt. Indien dit, om wat voor reden dan ook, een foutmelding oplevert zullen wij de mail niet aannemen.En waarom dan geen “noreply@” gebruiken? Omdat e-mail een medium is dat twee kanten op werkt. Vergelijk het met een telefoongesprek waarin je je verhaal doet en dan gelijk ophangt. Nogal bot. Met “noreply@” werkt het ook ongeveer zo, je brengt een boodschap over en geeft gelijk al aan dat een antwoord niet op prijs wordt gesteld. Waarom niet? Een beetje gechargeerd gezegd getuigt het van weinig respect voor de ontvanger van je bericht, “Ik praat, u luistert”.

Ook al zet je in iedere e-mail vet, groot en rood (pas op, extra spampunten!) dat een reply op de e-mail in het luchtledige verdwijnt – inclusief aanwijzingen waar en hoe wel te reageren, er zullen altijd mensen zijn die op de Reply-knop of Ctrl+R drukken. Omdat ze je iets willen laten weten.

Zorg er dus voor dat een reply wordt opgevangen. Het is prima om hierop vervolgens een auto-reply te sturen waarin haarfijn staat uitlegt dat de klant voor vragen over X contact opneemt met een bepaalde afdeling op een bepaald adres en voor andere vragen met een ander adres.

Maar zorg er bovenal voor dat het afzenderadres werkelijk bestaat. Dat is conform de Code E-mail en je wordt niet geconfronteerd met geweigerde berichten omdat je nieuwsbrief wordt verzonden vanaf een niet bestaand e-mailadres.

 

Deel dit artikel