Nieuw dataverdrag EU-VS; het Privacyschild

Geschatte leestijd: 4 minuten (Geen tijd? Stuur dit artikel per e-mail)
16 juli 2016

Er is een nieuw akkoord gesloten tussen de EU en de VS over betere bescherming van persoonsgegevens van Europese internetgebruikers, beter bekend als het privacyschild. Het Privacyschild treed dinsdag 12-07-2016 in werking.

De opvolger van het afgekeurde Safe Harbor-akkoord is officieel aangenomen door de Europese Commisie, en lidstaten moeten zich er meteen aan houden.

Wat was er ook al weer aan de hand?

Hoewel gegevens van Europeanen eigenlijk niet mogen worden doorgesluisd naar landen met slechtere privacybescherming, zoals de Verenigde Staten, mocht dat dankzij die overeenkomst wel.

Mocht, want vanaf 6 oktober 2015 is de Safe Harbor beschikking niet langer geldig. Wat is er gebeurd? Een Oostenrijkse student diende een klacht in bij de Ierse privacytoezichthouder over de gegevensuitwisseling van Facebook Ierland naar het moederbedrijf Facebook Inc. in de Verenigde staten. De toezichthouder legde aan het Europese Hof van Justitie de vraag voor of de Safe Harbor beschikking nog steeds een passend beschermingsniveau biedt. De Europese Commissie gaat er vanuit dat als een bedrijf in de VS ‘Safe Harbor gecertificeerd’ is, er sprake is van een toegestane doorgifte naar dat bedrijf onder de Europese privacy regels. Maar de Europese privacy-regels gaan uit van een ‘passend beschermingsniveau’. Het hof oordeelde dat dat niet het geval is.

Dit betekent dat het vanaf 6 oktober 2015 onrechtmatig is om privacygevoelige data op te slaan in de VS. Bedrijven die gebruikmaken van Amerikaanse, Safe Harbor geceritificeerde, cloudsoftware en wiens klantgegevens in de VS staan, moeten aanvullende maatregelen treffen om nog binnen de kaders van de wet te opereren.

Wat is er veranderd?

Het nieuwe akkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten regelt een betere bescherming van persoonsgegevens van Europese internetgebruikers.

Zo zitten er sterkere limieten aan de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot de gegevens van Europeanen. Daarnaast kunnen Europese burgers bezwaar maken tegen toegang tot hun data, waar daar eerder geen mogelijkheid toe was. Het Privacyschild zal jaarlijks worden herzien door de EU en de VS.

Is mijn data nu wel veilig?

Privacywaakhonden zijn nog steeds niet overtuigd dat met het Privacyschild Europese data veilig zijn bij Amerikaanse bedrijven. Het lijkt waarschijnlijk dat ook het Privacyschild uiteindelijk weer getoetst zal worden door het Europees Hof.

Wil jij zeker weten dat de privacygevoelige data van jouw organisatie veilig is? Bel of mail dan je leverancier te checken of hun servers in Amerika of Europa staan en wat zij ondernemen om deze data veilig te stellen.

Het kan natuurlijk goed zijn dat de data in Europa opgeslagen is, in dat geval is er geen vuiltje aan de lucht. Daarnaast doe je er niet slecht aan om in zee te gaan met een organisatie die ISO gecertificeerd is.

Hoe wij dit aanpakken?

Wij nemen de privacy en security van klantdata serieus. Dat is immers ons vak. De data van onze Europese klanten staat in Nederland. Net zoals de data van Chinese consumenten die we opslaan voor onze Chinese klanten in China staat. Ieder continent verdient zijn eigen veilige haven.

Deel dit artikel

Categorieën

Nieuws, Sms marketing