Wij zijn experts in deliverability

Als je veel e-mail verstuurt, is het risico groter dat je e-mails als spam worden gezien. Een e-mail is zinloos als deze niet aankomt in de inbox van de ontvanger. 99,3 % van de e-mails wordt door ons afgeleverd. Dat is niet vanzelfsprekend. De mogelijkheid dat de e-mail aankomt in de inbox van de ontvanger noemen we ook wel deliverability.

Vanuit Webpower controleren we zoveel mogelijk factoren die ervoor zorgen dat je e-mail in de inbox van de ontvanger aankomt. Met technische systemen en een toegewijd team van experts zorgen wij voor de best mogelijke basis. Maar, wij vervullen als e-mailserviceprovider (ESP) ook een rol in het ondersteunen van de klant bij het streven naar een zo goed mogelijke deliverability.

Deliverability: de mogelijkheid dat de e-mail aankomt in de inbox

Deliverability wordt regelmatig verward met de term delivery of delivery rate, terwijl er een belangrijk verschil is. Delivery of delivery rate geeft aan dat de e-mail succesvol is afgeleverd aan de ISP (Internet Service Provider/Inbox provider), zoals Gmail of Outlook. Deliverability geeft de mogelijkheid aan dat de e-mail aankomt in de inbox van de ontvanger. Het is een organisch resultaat van de correcte implementatie van best practises om een e-mail in de inbox van de ontvanger af te leveren.

Engagement wordt daarbij steeds belangrijker: de content die je aflevert moet relevant zijn voor de specifieke ontvanger. Jouw ontvanger en zijn of haar verwachtingen moeten de hoogste prioriteit zijn. Wees je ervan bewust dat je te gast bent in de mailbox van de ontvanger.

Voor we verdergaan, leggen we eerst een aantal aan deliverability gerelateerde termen uit:

 • Inbox placement: of een e-mail in de inbox aankomt is afhankelijk van de zenderreputatie en inboxing.
 • Zenderreputatie: reputatie van de verzender gebaseerd op wat eerder verstuurd is.
 • Inboxing: of een bericht aankomt in de inbox van een specifieke ontvanger, gebaseerd op de relevantie voor die specifieke persoon.
 • Inbox engagement: de manier waarop iemand op een e-mail reageert bepaalt de relevantie van de e-mail.
 • Domeinreputatie: reputatie van het domein van de afzender.
 • IP-based reputatie: reputatie van een IP-adres.
 • E-mailauthenticatie: biedt mogelijkheden om te verifiëren of een e-mail werkelijk is verzonden door degene die zegt er verantwoordelijk voor te zijn. E-mailauthenticatie draagt bij aan het blokkeren van schadelijke of vervalste e-mail

Een goede infrastructuur als basis en klantondersteuning

Het liefst wil je dat jouw uiting bij iedereen die dat wil in de inbox terechtkomt. Je wilt dat er zoveel mogelijk wordt geopend, geklikt en gedeeld. De basis hiervoor is jouw database en de manier waarop adressen in jouw database terechtkomen. Webpower beoordeelt databases samen met de klant en controleert de volgende factoren:

 • De manier van verzamelen van e-mailadressen: wat voor opt-in proces wordt er gehanteerd? Hoe makkelijk is het om je aan- en af te melden? (check hiervoor de regelgeving volgens de nieuwe AVG/GDPR).
 • De datahygiëne: mail je bouncers, afmelders, klagers etc. niet meer?
 • Is je database actueel?
 • Schrijf je relevante content? ISP’s beoordelen je reputatie als afzender en de inhoud van je e-mails (door ingewikkelde algoritmes) en vinden dit een goede indicator voor inbox placement. Er wordt gekeken hoe relevant jij bent voor de individuele ontvanger, waardoor je e-mail bij bijvoorbeeld de ene Gmail-ontvanger als spam wordt gezien en bij de ander in de inbox wordt geplaatst.

Wat doen wij voor jou?

Wij zorgen er op onze beurt voor dat onze infrastructuur 100% op orde is en blijft. Dat doen we op de volgende manieren:

 • Domeinnaamsysteem (DNS)- en authenticatie-instellingen. We leveren de gegevens ten behoeve van e-mail-authenticatie (SPF, DKIM en DMARC)-methoden die laten zien wie je bent en ervoor zorgen dat ontvangende mailservers je kunnen controleren.
 • We streven naar een zo hoog mogelijke reputatie van IP-adressen (Lees ook: Opwarmen IP-adressen – waarom is dat belangrijk?).
 • Correcte afhandeling van spamklachten, abuse meldingen en Feedback Loops.
 • Correcte afhandeling en verwerking van soft and hard bounces.
 • Het instellen van een local domain en indien voordelig ook multi sending domains.

Anti-spambeleid

Het is belangrijk dat de klant handelt binnen kaders van de wetgevingen. Ons anti-spambeleid is een beknopte samenvatting van de belangrijkste wetten en regels op dit gebied.

De klanten van Webpower en, waar van toepassing, klanten van klanten, mogen het platform op Webpowers’ netwerk niet gebruiken om ongewenste e-mails te versturen. Afzenders van mailings en dergelijke zijn verplicht aan te kunnen tonen dat de ontvangers expliciet hebben gevraagd de e-mails of materialen in kwestie te ontvangen. Wanneer er geen bewijsmateriaal aanwezig is, kan dit onvoorwaardelijk worden geïnterpreteerd als een falen om de vereiste expliciete toestemming te verkrijgen.

Ook meer e-mails afleveren?

Alle factoren hierboven samen zorgen ervoor dat 99,3 % van de e-mails die door Webpower verzonden wordt, in de inbox wordt afgeleverd.

Ook meer e-mails afleveren? Wij vertellen je graag meer over de power van Webpower.

Neem contact met ons op    Lees meer over onze software