Privacybeleid van Webpower

Bedankt voor het gebruik van onze diensten of het bezoeken van onze website(s). In dit Privacybeleid beschrijven we welke, hoe en waarom we informatie verzamelen als je onze website(s) bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. We beschrijven in dit Privacybeleid ook hoe we deze informatie gebruiken en openbaarmaken. We nemen jouw privacy zeer serieus en verkopen nooit lijsten of e-mailadressen.

Wij zijn ingericht op de GDPR (General Data Protection Regulation)/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ePrivacy-wetgeving en gaan volgens deze regelgeving(en) om met onze data.

1. Algemene informatie

1.1 Definities

Deze definities helpen je bij het begrijpen van ons Privacybeleid. Als we het over wij/ons/onze hebben, bedoelen we Webpower, gevestigd in Utrecht, Nederland. Onze internationale locaties bevinden zich in Zweden, Spanje, Duitsland en China. Wij bieden een online e-mailmarketing platform. Als we zeggen gebruiker, bedoelen we een medewerker van een organisatie die betaald gebruikmaakt van onze diensten. Een abonnee ben je als je je bent ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven. Partners zijn personen of organisaties die Webpower inhuurt om diensten ten aanzien van ons platform en/of marketing- of salesdoelstellingen van Webpower zelf uit te voeren. Met deze partners worden aparte overeenkomsten afgesloten voor het waarborgen van jouw Privacy volgens onze richtlijnen.

Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om jou te identificeren, inclusief bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, beroep en andere demografische informatie.

Het Privacybeleid is van toepassing op onze website(s):

https://www.webpower.nl
https://www.webpower-group.com
https://www.webpower.es
https://www.webpower.se
https://www.webpowergo.nl/
https://www.gdpr-are-you-ready.com/
https://knowledge.webpower.io/
Ons Webpower-platform (elke klant logt in via een unieke URL)

Dit Privacybeleid is van toepassing op deze websites en andere websites die onze eigendom zijn. Met “Websites” bedoelen we de website zelf, webpagina’s, interactieve features, applicaties, widgets, blogs, sociale media, sociale media-tabs of ander online of mobiel aanbod dat linkt naar dit Privacybeleid. Dit online aanbod kan weergegeven worden op computer, mobiel of op een andere device of manier. Door het aanbieden van onze diensten kunnen we persoonlijke informatie verzamelen over een website-bezoeker, gebruiker, persoon of e-mailadres op of gerelateerd aan een distributielijst of abonnee.

1.2 Veranderingen

Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment opnieuw aanpassen. De meest recente versie wordt aangegeven door het versienummer en de datum onderaan dit Privacybeleid. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. We publiceren een herziene versie op de website en een link naar het Privacybeleid in de footer van onze nieuwsbrieven of communiceren de wijziging anderszins.

Wij raden je aan om dit Privacybeleid vaker te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op jou van toepassing zijn. Onze elektronisch of anderszins opgeslagen kopieën van dit Privacybeleid zijn de echte, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare kopieën van de versie van het beleid, dat van kracht was op de betreffende datum dat wij jouw persoonsgegevens hebben verkegen.

1.3 Scope

Dit Privacybeleid is leidend en houdt rekening met – en respecteert – alle data die we hebben verzameld, of verzamelen over en/of van jou. Indien van toepassing hanteren we aparte gebruikersvoorwaarden, waar we altijd aparte, doelbewuste toestemming voor zullen vragen.

1.4 Vragen en/of opmerkingen en/of uitschrijven

Als je je wilt uitschrijven voor onze e-mails, kun je je te allen tijde afmelden via de afmeldlink onderin onze e-mails. Als je vragen, opmerkingen en/of klachten hebt of als je persoonlijke informatie wilt updaten, verwijderen of veranderen, neem dan contact met ons op. Dit geldt ook voor bezorgdheid over de manier waarop we omgaan met privacy-zaken. Gebruik ons contactformulier of stuur ons een brief:

Webpower
Attn. DPO
Papendorpseweg 91, Unit E
3528 BJ Utrecht
Nederland
dpo@webpower.eu

1.5 DPO

Wij hebben een DPO (Data Protection Officer) in dienst, die te bereiken is via het hierboven vermelde e-mailadres dpo@webpower.eu. Betrokkenen kunnen contact opnemen met de DPO over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van de gegevens van de betrokkene en met de uitoefening van hun rechten onder de GDPR.

2. Informatie die we verzamelen

2.1.1 Informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt

Als je gebruikmaakt van ons platform, je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven, evenementen of andere diensten, ons customer service team raadpleegt, ons een e-mail stuurt, reageert op een blog, onze service met een andere website of service integreert (bijvoorbeeld als je ervoor kiest je e-commerce account te koppelen met Webpower) of met ons communiceert via een andere weg, dan geef je ons vrijwillig informatie, die wij verzamelen.

Deze informatie kan jouw naam of jouw inschrijfnaam bevatten, je fysieke adres, je e-mailadres, je ip-adres, telefoonnummer, bankgegevens, maar ook details als geslacht, beroep, locatie, aankoopgeschiedenis en andere demografische informatie of interesses/lifestylekenmerken. Door het geven van deze informatie, stem je ermee in dat deze informatie door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen wordt.

2.1.2 Informatie die we automatisch verzamelen

Als je een gebruiker van ons platform bent, als je je hebt ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven, evenementen of andere services, of onze websites bezoekt, kunnen we informatie verzamelen. Deze informatie kan je ip-adres, je besturingssysteem, je browser-id, je browser-activiteit en andere informatie met betrekking tot bezoeken aan onze of een andere website bevatten. We kunnen deze informatie verzamelen als onderdeel van log-files maar ook door het gebruik van cookies of andere tracking-technologieën. Voor een meer gedetailleerde uitleg verwijzen we je naar ons Cookiebeleid hieronder (hoofdstuk 4).

2.1.3 Persoonsgegevens die we ontvangen om informatie door te sturen

Als een abonnee de link ‘doorsturen naar een vriend’ of als een websitebezoeker de functionaliteit ‘deel dit artikel’ gebruikt, staan wij de abonnee/de websitebezoeker toe onze e-mail en/of website-inhoud te delen met de persoon van wie de abonnee/websitebezoeker de persoonsgegevens heeft ingevoerd. Wij gebruiken deze gegevens eenmalig en alleen om de gevraagde informatie toe te kunnen sturen.

2.1.4 Informatie vanuit andere bronnen

We kunnen informatie over jou, zoals naam, e-mailadres, demografische informatie, ip-adressen, locatie en het gebruik van social media-platforms ontvangen, door hiernaar te zoeken op internet of gebruik te maken van tools (van derden).

3. Waarom we informatie verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wil je meer weten over de afweging die wij maken bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via dpo@webpower.eu.

3.1 Wettelijke verplichtingen

Een klein gedeelte van onze verwerkingen voeren wij uit omdat deze wettelijk verplicht zijn. Het gaat daarbij vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Ook kunnen we in het geval van juridische plichten persoonsgegevens verwerken.

3.2 Uitvoer van contracten met onze klanten

Wij houden bij welke organisaties gebruikmaken van ons platform, met daarbij de relevante contactpersonen. We verwerken persoonsgegevens van deze contactpersonen om aan het contract te kunnen voldoen.

3.3 Sales- en marketingdoelstellingen

Jaja, ook wij willen nieuwe klanten vinden en bestaande klanten aan ons binden 😉 Webpower gebruikt daarom persoonsgegevens voor het kunnen e-mailen, sms’en of bellen van contacten. Zij worden hierover adequaat geïnformeerd. Ook versturen we enquêtes, organiseren we evenementen en voeren we andere campagnes uit, zoals DM-activiteiten of advertentiecampagnes.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven, maar kunnen jouw profiel/interesses wel gebruiken voor het vinden van vergelijkbare profielen. Wij personaliseren soms om e-mails en andere communicatie-uitingen relevanter te maken.

Wij versturen vijf verschillende soorten e-mailcampagnes:

 • YOUR Inspiration, onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief waarin we je informeren over de meest recente blogs, nieuws, whitepapers, evenementen en trends op het gebied van marketing automation;
Ook als je een download doet, schrijf je je na toestemming automatisch in voor de Your Inspiration-e-mails. Daardoor ontvang je doorlopend meer kennis over (e-mail)marketing automation. Het begrip doorlopend wordt voor iedereen anders ingevuld. Omdat we immers een (e-mail)marketing automation-platform zijn, werken we met verschillende e-mailflows en is de communicatie –  en de frequentie – voor iedereen anders. Daardoor kunnen we zo persoonlijk mogelijk communiceren en zo goed mogelijk tegemoet komen aan jouw behoeftes.
 • YOUR Academy,  de Webpower Academy-nieuwsbrief waarin we gedurende twee maanden onze exclusieve kennis op het gebied van marketing automation met je delen;
 • YOUR Start, onze onboarding flow, waaraan je wordt toegevoegd als je een nieuwe gebruiker wordt van ons platform. We helpen je gedurende een aantal maanden en per e-mail zo snel mogelijk op weg;
 • YOUR Platform, waarin we jou als gebruiker, ongeveer één keer per maand en per e-mail meer vertellen over álle mogelijkheden van ons marketing automation-platform;
 • YOUR Platform Update, waarin we je – als er een belangrijke wijziging is aangebracht in het platform, als gebruiker op de hoogte houden van alle Webpower-updates, releases en wijzigingen.

Wij versturen onze campagnes per e-mail. Je e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees of als de communicatie tot doel heeft jou als klant zo goed mogelijk met ons platform te laten werken.

Je kunt voor alle e-mailcampagnes op ieder moment je inschrijving opzeggen. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

3.4 Verbetering dienstverlening

Wij streven naar optimaal gebruiksgemak en dienstverlening voor gebruikers van ons platform en bezoekers van onze website en/of abonnees.

3.5 Onderzoeken

Meten is weten. Marketeers zijn altijd op zoek naar statistieken over de customer engagement van hun merk, product of kanaal. Om het belang van e-mail te onderstrepen werken we specifiek mee aan voor ons en onze klanten relevante onderzoeken, die resultaatgericht zijn en bijdragen aan onze dienstverlening. Wij leveren de data voor deze zorgvuldig geselecteerde onderzoeken uiteraard geanonimiseerd aan.

4. Rechten van de betrokkene

Onder de GDPR heeft elk persoon (de betrokkene) van wie gegevens verwerkt worden een aantal rechten. Wij doen ons best hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via dpo@webpower.eu of +31 85 773 99 90.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we de gegevens aan.
 • Recht om vergeten te worden: je kunt je de persoonsgegevens die wij van jou tijdelijk of permanent hebben verwijderen. Het kan zijn dat we die gegevens voor andere doeleinden (administratie of juridisch bijvoorbeeld) nog nodig hebben.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je schriftelijk (per e-mail of post) bezwaar indienen. Wij gaan zorgvuldig met je aanvraag om en komen hier z.s.m. bij je op terug.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG, waarop je een beroep kunt doen als je je persoonsgegevens over wilt (laten) dragen. Dit is bij ons (waarschijnlijk) niet aan de orde, maar we helpen je graag verder als je hier vragen over hebt.

5. Cookies en tracking

Webpower Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën, zoals meet- en conversiepixels (hierna: cookies), om onze dienstverlening te verbeteren, de websites en e-mailcampagnes optimaal te laten functioneren, en voor het efficiënt uitvoeren van (e-mail)marketing campagnes. Wij hebben een partnership met derde partijen om onze advertenties op andere websites te beheren en vertonen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De Webpower-websites zoals onder 1.1 benoemd plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”).

Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.

Welk type cookies zijn er?
Er zijn vier type cookies die gebruikt worden op de Webpower-websites.

 1. Noodzakelijk: deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat Webpower-websites goed werken, ze stellen je in staat om door onze websites te navigeren en onze functies te gebruiken.
  Deze cookies identificeren je niet als individu. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties van ons Webpower-platform, de website, of delen ervan.
 2. Functioneel: met deze cookies onthouden onze websites welke keuzes je tijdens het webbezoek maakt (zoals je gebruikersnaam of taalinstellingen) om een meer gepersonaliseerde online-ervaring te bieden. Ook kan het je in staat stellen om video’s te bekijken, spelletjes te doen en om te gaan met sociale tools zoals blogs en chatrooms.
  De informatie die deze cookies verzamelen, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn die je hebt verstrekt, zoals je gebruikersnaam. Wij zullen altijd open zijn over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen en met wie we het delen, indien aan de orde. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties en functionaliteit van het Webpower-platform of de website en kan de toegang tot de inhoud van het platform of de website beperkt worden.
 3. Prestatie: deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites door informatie te verstrekken over de bezochte gebieden, de tijd doorgebracht op de website, en eventueel ondervonden problemen, zoals foutmeldingen. Dit helpt ons bij het verbeteren van de prestaties van onze websites.
  Deze cookies identificeren je niet als individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.
 4. Targeting/advertenties: deze cookies volgen je langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kun je worden gesegmenteerd op specifieke interesses. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter en persoonlijker e-mails te sturen en -advertenties te tonen. Een advertentienetwerk plaatst via een site van derden een of meerdere cookies op de computer van jou of andere webbezoekers. Deze cookies kunnen door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentienetwerk bevindt.
  De meeste soorten van deze cookies kunnen consumenten opsporen via hun IP-adres, zodat ze persoonlijk identificeerbare informatie kunnen verzamelen.

De verschillende type cookies kunnen bestaan uit “sessie-cookies” en “blijvende cookies”. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op je computer/apparaat blijven totdat je de Webpower-website weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op je computer of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op je apparaat blijft hangt af van de “levensduur” van de specifieke cookie en de instellingen van je browser).

Overzicht van onze cookies
Voor een actueel overzicht van de cookies, ga je naar het cookiebeleid dat hoort bij de website die jij bezoekt. Dit beleid wordt automatisch geüpdatet. Op deze pagina lees je ook  hoe je cookievoorkeuren kunt wijzigen of je toestemming kunt intrekken.

Website Cookiebeleid
https://www.webpower.nl https://webpower.nl/cookies/
https://www.webpower-group.com https://webpower-group.com/cookies/
https://www.webpower.se https://webpower.se/cookies/
https://www.webpower.es https://webpower.es/cookies/
https://www.webpowergo.nl https://www.webpowergo.nl/cookiebeleid
https://knowledge.webpower.io/ https://knowledge.webpower.io/cookies
https://gdpr-are-you-ready.com https://gdpr-are-you-ready.com/cookies

 

Houd er rekening mee dat je generieke advertenties kunt blijven ontvangen. Als je verschillende apparaten gebruikt om de Webpower-websites op te bekijken (bijvoorbeeld je computer, smartphone, tablet etc.) moet je ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookie-voorkeuren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Webpower behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Alle veranderingen worden op deze pagina gecommuniceerd. Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2021.